KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Monday, December 4, 2017

EV 100: luuletuste deklameerimise konkurss meie koolis

30.novembril toimus meie koolis  Eestimaa 100.-aastapäevale pühendatud luuletuste deklameerimisekonkurss "Eestimaa", millest võtsid osa 4.-7.klasside õpilased.

Kõlasid erinevate eesti autorite luuletused meie kodumaast-Eestist.
Žürii koossesisus olid meie kooli eesti keele õpetajad ja Sillamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja  Margit Karina-Tarassova.

Võitjad:

4.kl võitjad - I koht Vitali Kuzmin II Kirill Jegorov III Matvei Manzikov. Kõik 4 a klassist
5.kl võitjad - I Jelizaveta Kirsanova 5A II Darja Plotnikova 5C III Aleksandr Pjaterikov
6.kl I Diana Jakimova6A  II Maria Afonskaja 6A III Anastassija Klimenko 6B
7.kl I-II Milana Toffert ja Anna Aslapova (esinesid kahekesi) 7 A II-II Anastassija Barõseva 7C III Nadezda Vassiljeva 7C

Konkursiks valmistasid õpilased ette Sillamäe Vanalinna kooli eesti keele õpetajad Ljubov Bogdanova, Juulia Budnitskaja, Alvira Fomitšjova, Irina Orlova, Svetlana Gvozdeva.

Täname kõiki, kes aitasid ürituse läbiviimisel ja õpilasi aktiivsuse eest!

Pildid: 

Messikoolitus õpilastele projekti "Üks päev ettevõtjana" raames

21.novembril toimus projekti "Üks päev ettevõtjana" raames messikoolitus õpilastele.

Koolituse eesmärgiks oli anda ettevõtjaid esindavatele õpilastele ja ettevõtetele teadmised ja oskused messidel osalemiseks ning seeläbi luua võimalused oma konkurentsivõime tõstmiseks. Eraldi toodi välja stendide loomise põhimõtted ja võimalused. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: messiboksi ülesehitus, turundus, meeskonnatöö ja ettevalmistus, eristumine, strateegia, töö messiboksis, töökorraldus, finantsiline pool.

Koolituse ajal pidid kõik meeskonnad välja töötama esindatava ettevõtte messiboksi idee, seda vormistama ning teistele esitlema. meie õpilased olid väga tublid ja said suuepäraselt hakkama püstitatud eesmärgiga.

6.detsembril korraldavad nad infomessi kooliõpilastele.

Täname ka meie töötaiaid Jelena Moskaltšuk ja Irina Gantseva, kes toetasid õpilasid sel oolitusel ja oid valmis iga hetk suunama ja aitama.

Pildid ürituselt:

Sunday, November 26, 2017

Õpilasüritus "Matemaatiline labürint 2017"


      Mitmendat aastat järjest toimub Sillamäe Vanalinna koolis IVOLi toetusel maakondlik õpilasüritus "Matemaatiline labürint" 5.-6.klasside õpilastele.

     Õpilasürituse idee algataja ja korraldaja on Sillamäe Vanalinna kooli õpetaja Jelena Veršinina, kes planeerib, valmistab ette huvitavad ülesanded osalejatele ning kaasab ka vanemate klassid õpilasi ürituse läbiviimisse.

Õpilasürituse "Matemaatiline labürint" põhieesmärgiks on tõsta huvi  matemaatika õppeaine vastu ning toetada matemaatika õppekava 5.-6.klasside jaoks, motiveerida õpilsi matemaatikat õppida, võimalus lastel sarnaste huvidega teha ühist tööd matemaatika valdkonnas ning  arendada nendes meeskonnatöö oskusi ning ka m atemaatiliste oskuste arendamine mitteformaalsete õppemeetoditega (õuesõpe)
Seekord võttis üritusest osa üle 50 õpilase Sillamäelt, Narva-Jõesuust ja Sinimäelt. 

Täname kõiki, kes aitas ürituse  korraldada ja läbi viia, tänusõnad ka meie kooli huvijuhile Irina Gantsevale
Pildid ürituselt:

Monday, November 13, 2017

Keskkonnahariduse programm 2.klasside õpilastele "Võõras puu-tuttav puu"

9.novembril osalesid Sillamäe vanalinna kooli 2.klasside õpilased keskkonnaharduse programmis "Võõras puu-tuttav puu", mis toimus Kõnnu dendropargis. 
Programmi raames õpiti tundma ja eristama 4 erinevat okaspuud: kuusk, mänd, nulg ja kadakas. Lisaks kodumaistele harilikule kuusele ja harilikule männile uuriti paari võõramaist mändi ja kuuske.
Tegevused:
* Okaste mõõtmine ja lugemine 

* Ringkäik denropargis ja lemmikpuu otsimine 
         

Üks päev ettevõtjana: töövarjuna ettevõttes OÜ Positivus

Projekti "üks päev ettevõtjana" raames o´veetis 9.klassi õpilastest koosnev 5-liikmeline meeskond oma päeva ettevõttes OÜ positivus, kes on meie heaks partneriks antud projektis.
Õpilasi võttis soojalt vastu ettevõtte juht Oleg Volossatov, kes titvustas nendele pizzeria-kohviku töö korraldust ning pakkus maitsvat kohvi.

koos ettevõtana arutasid õpilased, millised omadused peavad olema ettevõtlikul inimesel, mida ta peab oskama ja teadma, kuidas äri paremini juhtida ning klientidega suhelda.

õpilased proovisid ennast ka kohviku kokkade rollis ning said valmistada maitsvad pizzad oma retsepti järgi.

täname aktiivse juhendamise eest frima juhti OlegVollosatovi ning tema meeskonda!

Oleme kindlad, et pärast sisukat, inforohket ja praktilistele tegevustele põhinevat töövarjupäeva teevad meie õpilased hea videoklipi ja esindavad firmat edukalt kooli messil!

Pildid töövarjupäevast:
                        

Wednesday, November 8, 2017

Üks päev OÜ Baltic Enerpred ettevõtjana

1.novembril veetis meie 5.klassi õpilaste meeskond päeva ettevõtja rollis, seekord OÜ Baltic Enerpred ettevõttes, kus neid võttis soojalt vastu firmajuht Valeri Šilin.

Vaatamate sellele, et ettevõtlikel inimestel ei ole tavaliselt ühtegi vaba hetke, leidis Valeri meie õpiaste jaoks aega ning nõustus osalema projektis "Üks päev ettevõtjana"

Sellel päeval tutvusid õpilased töökojas tehtavate kaupade ja suveniiritoodanguga, jutustati, kes on firma kliendid ja milliseid teenuseid firma osutab. Õpilased ise valmistasid suveniire EVK programmi logoga!


Valeri jutustas, et firma tegeleb erinevate trükiste, fototeenuste ja suveniiritoodangu valmistamisega, saab tellida originaalseid kellasid, magnette, märke jm.

Firma juht vastas õpilaste küsimustele sellest, kui kaua ja kui edukalt töötab firma, kees on nende kliendid ja milliseid nippe peab teadma suvveniiritoodangu valmistamisel.


Täname meeldiva koostöö eest!
Loodame, et meie õpilased saavad edukalt ja põnevalt tuvustada ettevõtet ka teistele linna elanikele kooli messil detsembri alguses..

Üks päev "Pariisis" ehk meie õpilased külastamas ettevõtet OÜ Winds of Change

Meie 5.a klassi õpilaste meeskond, kes vastutavad projekti "Üks päev ettevõtjana" raames OÜ Winds of Changes tutvustamise eest, külastasid Jelena Moskaltšuk  saatmisel Sillamäe linna sõbralikku kohvikut "Pariis"(http://www.cafedeparis.ee/).

Kohviku juhataja Diina Popova võttis õpilased väga külalislahkelt vastu ja oli valmis kohviku tööd tutvustama, küsimustele vastama ning intervjuud andma!

Õpilased said kööki üle vaadata, tutvuda toidu valmistamise protsessidega, kohviku menüü valikuga, uurida ettevõtja edasistest tööplaanidest ning kohviku tekkimise ajalugu.

Diina rääkis ka sellest, et ettevõtlik inimene on tavaliselt  väga aktiivne ja erinevate huvidega inimene. Näiteks, meeldivad temale väga nukud, kohviku kaasomanikele aga kassid, sellepärast kasside-teemalist näitust saavad nautida kõik kohviku külastajad

Õpilased said teada, et kohvik pakub ka cateringu teenuseid, teenindab erinevaid furšette ja vastuvõtte.

Diina on valmis õpilastega koostööd tegema ning oma töönippe ja kogemusi jagama.
Meie meeskond peab nüüd valmistama ettevõtet reklaamiva video ning edukalt esitlema kovikut kooli ettevõtjate messil, mis toimub detsembri alguses.


Meil on hea meel, et Sillamäe linnas on selliseid sõbralikke ja energilisi ettevõtjaid, kellele soovime edu! Meil on, mida neilt õppida!


Pildid töövarjupäevast: