KAS SA TAHAD TEHA MEIE KOOLIELU HUVITAVAMAKS? TAHAD OLLA KURSIS HUVITAVAMATE PROJEKTIDEGA? SIIS OLED SA ÕIGES KOHAS ÕIGEL AJAL! lIITU MEIEGA!

Monday, July 3, 2017

Meie kool noorte laulupeol!

30.juuni-02.juuli 2017 toimus XII noorte laulu-ja tantsupidu "Mina jään", millest võttis osa ka meie kooli koor õpetaja Jelena Trubina juhendamisel.

Kogu õppeaasta jooksul õppisid 4.a ja 4.b klassi õpilased koori tundides repertuaari, läbisid eelvoorusid ja eksameid ning tulemusena said laupäeval, 1.juulil sõita laulupeole:
Panime oma asjad Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumisse, kus oli meie majutuskohta paariks päevaks ning läksime proovidele ja seejärel õpetajate poolt ettevalmistatud ekskursioonile Tallinna energia avastuskeskuses ja vanalinnas!


 2.juulil osalesime 100% peol, alustades sõbralikust pidulikust rongkäigust ja lõpetades viimaste nootidegalauluväljakul.

Täname, et saime olla osa sellest suurepärasest peost!
Monday, June 26, 2017

Lõimumislaager Vainupeal 1.-3.klasside õpilastele


Sellel õppeaastal algas meie koostöö Kadrina  Keskkooliga, siis kui kevadel nende õpetajad kõlastasid Sillamäe Vanalinna kooli.  Kahe kooli vaheliste kontaktide loomise üheks väljundiks sai lõimumislaager.
Esmaspäevast, 12. juunist - 15. juunini 2017 toimus lõimumislaager, millest võtsid osa mõlema kooli 1.-3. klassi õpilased. Vainupeal toimunud laagris osales 20 õpilast, kellest 14 oli Sillamäelt ja 6 Kadrinast, lisaks 4 õpetajat.
Suvelaagri eesmärgiks oli innustada noori suhtlema, äratada huvi eesti keele ja rahvakultuuripärandi vastu ning viia läbi suhtlemis-, meeskonna-, ringmänge ja teha rühmatööd. Kadrina kooli õpetajate poolt tehtud ettevalmistused on austamisväärt! Kõik oli supertasemel!
Esimene päev oli tutvumise päev. Sel päeval tutvusime maja ning laagri territooriumiga, meisterdasime nimesilte ja õppisime läbi mängude üksteist tundma. Kuna laagri üheks eesmärgiks oli vene õppekeelega õpilaste eesti keele sõnavara täiendamine, siis alustasime suhtlussõnastiku loomist. Teise päeva sisustas MTÜ Kadrina Tervise-ja Rahvakultuuri Rühmik meeskonnamängude ja laulu-, seltskonna- ja ringmängudega.
Kolmas päev oli matkapäev. Külastasime Esima sadamat ja randa, kus kohtusime sadamakapten Kaarel Einpaluga. Matkal õppisime eestikeelseid taimede nimetusi, mille lisasid õpilased õhtul sõnastikku. Pärastlõunal seadsime sammud Vainupea kabelisse, kus proua Riina Uukareda rääkis kabeli ajaloost. Vainupea rannast leidsime Kaarnakivi, mille ümbermõõt on 24,5 meetrit, pikkus 10,6 m, laius 5,6 m, kõrgus 5,5 m. Päev lõppes lõkkeõhtuga, kus iga rühm esines omaloomingulise etteastega.
Viimasel päeval said õpilased tegutseda erinevates töötubades: voolimine, eesti keele töölehtede täitmine, maalimine, küpsisetordi meisterdamine, suhtlussõnastiku lõpetamine. Enne ärasõitu söödi üheskoos küpsisetorti ja meenutati toredamaid hetki laagripäevadest.
Laagripäevad õpetasid Sillamäe lapsi julgemalt kasutama eesti keelt. Suur aitäh Kadrina õpilastele, kes aitasid eakaaslasi keeleoskuse lihvimises ja arendamises. Sillamäe lastel tekkis huvi eestikeelsete ring- ja laulumängude vastu. Sõbrad loodavad kohtuda järgmise aasta suvelaagris.
Laager toimus Kadrina valla ja Haridusministeerimi koostöös.
Täname Kadrina Keskkooli õpetajaid ja õpilasi, Eisma sadamakapten Kaarel Einpalu, Vainupea kabelivaht pr Riina Uukaredat, MTÜ Kadrina Tervise-ja Rahvakultuuri Rühmikut, pr Anu Kuslapit, MTÜ Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu ja Kadrina Keskkooli.
Pilte laagrist:
                    v>

Wednesday, June 14, 2017

Tervislikud ja vitamiine täis koolipäevad

Kolmandat aastat järjest osaleb meie kool koos teiste linna haridusasutustega koolipuuvljade ja -köögiviljade jagamisega seotud tegevustes, mida toetab PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA) ning koordineerib linna poolt Sillamäe Linnavalitsuse hariduse ja noorsotöö spetsialist Riho Kutsar.

Programmi eesmärgiks on tervisliku toitumise propageerimine ning põllumajanduse arengu tähtsuse teadvustamine

Iga aasta on need päevad täis mahlakaid puuvilju ning  huvitavaid teadmisi ja ülesandeid puuviljade ja köögiviljade tähtsusest meie elus.
Seoses suurendatud vitamiinide mahuga on neil päevil õpilaste ja õpetajate meeleolu palju lõbusam ja sünnib miljon uusi ideid! 


Traditsiooniliselt tegeleb koolis nende päevade tegevuste planeerimisega õpilasesindus kooli huvijuhi Irina Gantseva juhendamisel. Tutvustame teile, mida on nad ellu viinud sel aastal:

*Koolisisene aedvilja-ja puuviljasalatite konkurss-viktoriin õpilastele. 
*Aktiivne ja tervislik vahetund: sportlikud lõbusad võistlused  puuviljade ja aedviljadega, kus õpilased on aktiivsed, saavad nii väikese füüsilise koormuse kui ka teadmisi Eestis  ja mujal Euroopas kasvavatest puuviljadest ja aedviljadest
mitteformaalsed ainetunnid, kus kasutati õppevahendina puu-ja aedvilju ning räägiti muuhulgas ka nende tähtsusest: puuvilja eesti keel, mateaatika, loodusainete tsükkel puu-ja köögiviljade kasulikkusest, puuviljateatevõistlused jm

Peale selle pakuti õuesõppe päeval koolilastele kasulikke huvitavaid värskeid salateid.

Ei usu? Tutvuge siis meie pildigaleriiga:

Monday, June 12, 2017

8.klasside õpilaste sõit Jõhvi gümnaasiumi

5.juunil käisid 8.klasside õpilased Jõhvi gümnaasiumis.


Pärast põhikooli lõpetamist tuleb õpilastel  teha valik, kus õppida edasi. Selle aasta jooksul tutvusid 8.klassi õpilased   erinevate õppeasutustega ( SILLAMÄE Gümnaasium, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus). Täna külastasime Jõhvi Gümnaasiumi, kus õpilastel oli võimalus tutvuda kooli arhitektuuriga, õppimissüsteemiga, käia füüsikatunnis, vestelda meie linna endiste õpilastega. Täname selle gümnaasiumi töötajaid sooja vastuvõtu eest.
        >

Thursday, June 8, 2017

Esimene kohtumine lõimumisprojekti "Noortekamba detektiivid" raames Tallinna Gaia koolis.


6.juunil startis meie uus lõimumisprojekt koostöös Tallinna Gaia kooli õpilastega, mis arendab õpilaste keeleoskusi, suhtlusoskust, õpetab, kuidas kasutada seikluskaameraid ja teisi kaasaegseid tehnoloogiaid õppeeesmärkides ning tutvustab eesti kultuuri.
Sel päeval saabus Tallinna Sillamäe Vanalinna kooli 18-st õpilasest ja kahest õpetajast koosnev sõbralik meeskond, et tutvuda Gaia kooli õpilastega, uurida, mis on nende koolide erinevused ja sarnasused, mida põnevat peidab park Kadriorg ning kuidas teha tööd seikluskaameraga.

Ilm oli meie poolt ning soe päike aitas õpilastel täita erinevaid ülesandeid.

Tutvumiseks kasutasime mänge ja mitteformaalseid õppemeetodeid, saime filmida Kadriorus ning analüüsida tehtud videosid, osalesime töötoas ning isegi õnnitlesime ühte õpilast, kellel oli just sellel päeval sünnipäev, eesti ja inglise keeles!

Järgmine kotumine toimub Sillamäel 6.septembril, mille käigus omandavad õpilased uusi teadmisi ja oskusi ning planeerivad edasist õppelaagrit Haapsalu linna lähedal.
Mõned pildid ja esimene ühine video :

KHK programmid: 4.klassidele mõeldud programm "Läänemere ranniku kivid"

1.juunil osalesid meie kooli 4.klassid KHK programmide projekti raames õppekäigus "Läänemere ranniku kivid"

Aktiivsetele õppemeetoditele ja õuesõppe põhimõtetele toetuv programm oli põnev ja õppijakeskne! 

Rohkem pilte: